O gymnastice

Moderní gymnastika je čistě ženský sport zaměřující se na gymnastický pohyb
s tanečním charakterem a přirozeným výrazem v dokonalém souladu
těla, náčiní a hudby. K dosažení požadovaného sportovního výkonu je potřeba
zvládnout jak správnou techniku těla, tak i náčiní – švihadlo, obruč, míč, kužele,
stuha ve spojení s taneční a baletní průpravou. K dokonalé koordinaci a zvýšení
rozsahu pohybu využívá různé prostředky. Soutěží jednotlivkyně nebo
pěti členná družstva. Závodnice ve čtyřboji ve volných sestavách
s náčiním. V roce 1984 byla moderní gymnasti ka zařazena do programu OH.
 
V České republice je moderní gymnastika rozdělena takto:
  • VP - volný program (volné sestavy viz. výše)
  • KP - kombinovaný program (1x povinná sestava pro všechny závodnice stejná v jednotlivých katogoriií,které jsou rozděleny podle věku závodnic + 1x volná sestava)
  • ZPMG - základní program, je určen především pro nejmladší závodnice a závodnice nižší výkonosti. Jedná se o povinné sestavy pro danou kategorii, které se dělí dle věku závodnic. Tento program se může dobře hodit i pro moderní gymnastiku provozovanou formou kroužků na školách. Základní program má jako jediný v kategorie 0. zařazen i povinnou sestavu v akrobacii.