Hana Hakalová

Hana Hakalová

Trenérka

Telefon: +420 602 740 229

E-mail: hanka.hakalova@seznam.cz